DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)


Toerisme

La Libertad ligt aan de voet van het Amerrique gebergte. Vanwege het aangename klimaat en de aanwezigheid van goudhoudend erts is het uitgegroeid tot een stadje van enige omvang. Van welke kant de bezoeker La Libertad ook binnenrijdt, de route is prachtig en een toeristische beleving op zich met een aantal uitzichtpunten die zeker een stop waard zijn. Gezegd wordt dat La Libertad haar naam dankt aan het vrije, ongecontroleerde leven van de goudzoekers in het begin van de 19de eeuw. Goudwinning is na veehouderij de belangrijkste inkomstenbron. Al meer dan 100 jaar wordt hier op traditionele wijze goud gewonnen. Sinds ruim 20 jaar is er ook industriële mijnbouw door grote internationale concerns. Dat is sinds 2008 het Canadese bedrijf B2Gold.

Ontwikkeling toerisme in La Libertad
Toeristische infrastructuur voor La Libertad
La Libertad heeft toeristische potentie. Dat blijkt uit de oriënterende missie die Bob Nederveen in opdracht van het LBSNN in 2012 heeft uitgevoerd. De Nicaraguaanse touroperator Va Pues bevestigt dat. Met name de goudwinning en het rurale karakter van La Libertad nodigen uit tot een bezoek. Op dit moment kunnen nationale en internationale toeristen niet bediend worden zoals gewenst. De infrastructuur is zeer beperkt. Er zijn bijv. geen richtingsborden en de watervoorziening is matig. Er is  weinig bewustzijn bij ondernemers van de economische mogelijkheden en voordelen van toerisme; het is nooit als een mogelijke inkomstenbron gezien. Sinds enige jaren beschikt de gemeente La Libertad over een strategisch toeristisch plan.

Basisinfrastructuur
De voorstellen zijn door Leyla Ortiz, coach van het LBSNN, uitgewerkt in concrete ‘fichas de proyectos’ voor La Libertad, San Pedro de Lovago en El Rama: ‘Proyectos de Infraestructura Turistica La Libertad,  8 mei 2013’. Het betreft  de eerste investeringen in de benodigde basisinfrastructuur ten behoeve van een toeristische ontwikkeling.

Voor het verbeteren van de basisinfrastructuur is € 23.110 nodig. Doetinchem heeft daarvan de helft voor zijn rekening genomen. De gemeente La Libertad zorgt voor de rest. De gemeenteraad van La Libertad heeft de eigen bijdrage hiervoor opgenomen in de begroting 2013. Halverwege 2013 is het project in uitvoering gegaan.

Activiteiten/investeringen:
•    door workshops bewustwording van private sector over de mogelijkheden
•    opzetten informatiepunt
•    restauratie ‘Casa Museo’
•    panelen over het leven van de mijnwerker
•    audiovisueel promotiemateriaal
•    richtingsborden in het urbane gedeelte en specifiek aanduiden van toeristische punten
•    maken van toeristische plattegrond
•    maken van catalogus met toeristische diensten en attracties.    

         
Volgende fase
Eind 2013 ligt het projectcontract voor de volgende fase klaar voor ondertekening. Daarin werken drie gemeenten in de regio Chontales (La Libertad, San Pedro de Lóvago en El Rama), hun Nederlandse partnergemeenten/LBSNN en de Fundación Centro Empresarial Pellas (CEP) uit Nicaragua met elkaar samen. CEP is een liefdadigheidsinstelling behorend bij een rijke Nicaraguaanse onderneming.

Deze fase bestaat uit:
•    trainen en begeleiden van bestaande en potentiële (jonge) ondernemers met toeristische producten (gericht wordt op de bedrijfjes die in staat zijn de authenticiteit van elke gemeente te laten zien met hun producten)
•    identificeren van nieuwe toeristische producten
•    organiseren van de lokale private actoren
•    begeleiden van de publiek–private samenwerking (gemeente, INTUR)
•    meehelpen opstellen van gemeentelijke toeristische agenda’s.

Ook wordt samenwerking gezocht met toeristische organisaties in buurland Costa Rica, waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten is.

Doel van het project
Versterken van het toeristisch potentieel in La Libertad door co-investeringen tussen publieke en private sector. Startpunt hierbij is het verbeteren van en voldoen aan essentiële voorwaarden om het toerisme in beweging te krijgen en hier een economische activiteit van te maken.
Toerisme in La Libertad zal zich voornamelijk richten op ‘Turismo Rural Comunitario’, het boerenleven en het winnen van goud in mijnen.

Doelgroepen zijn kleine ondernemers die toeristische diensten leveren en eigenaren van aantrekkelijke finca’s (boerderijen). Zij zullen meer inkomsten verwerven, wanneer meer toeristische bezoeken plaatshebben.

De duurzaamheid wordt gegarandeerd door deelname van de private sector en verantwoordelijkheid van de gemeente om toeristische attracties intact te laten. Tevens door het vinden van de juiste balans tussen vraag/behoefte van de toerist en het ontwikkelen van een aanbod passend in de sociale context en rekening houdend met het milieu. Veel attracties zijn publiek. Daarom kunnen ze gratis aangeboden worden; de infrastructuur wordt aangepast/verbeterd. Het gebruik van attracties op particulier terrein, moet afgestemd worden.
   

Capaciteitsopbouw
Het Centrum voor Bevordering Import (CBI) van het ministerie van buitenlandse zaken ondersteunt Nicaragua in de periode 2013-2016 met een programma voor toeristische ontwikkeling (van productontwikkeling tot aan vermarkting in het buitenland). Het LBSNN heeft met het CBI afspraken gemaakt dat La Libertad, San Pedro en El Rama mee kunnen doen in hun programma, met name voor de capaciteitsopbouw.