DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Onze visie op de stedenband 

Sinds 1992 hebben Doetinchem en La Libertad in Nicaragua een stedenband. In 1990 stond Nicaragua aan het begin van een periode van wederopbouw na een lange tijd van dictatuur en burgeroorlog. In Doetinchem werd toen sterk de behoefte gevoeld een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. De stedenband is daarvoor een goed middel gebleken.

In de loop der jaren zijn in Doetinchem veel mensen betrokken geraakt bij de stedenband. Velen hebben meegedacht met de Libertijnen in het zoeken naar projecten en programma’s ter verbetering van de leefomstandigheden en duurzame ontwikkeling op het gebied van o.a. onderwijs, economie, water en sanitatie.

We zien dat het klimaat met betrekking tot ontwikkelingshulp in de wereld verandert. Een veel gehoorde uitspraak is: “van hulp naar handel”. Over de afgelopen 25 is er veel veranderd in Nicaragua en La Libertad. De recente ontwikkelingen tonen echter ook aan dat het een kwetsbare , relatief jonge democratie heeft met ernstige politieke tegenstellingen. Nicaragua ligt in een regio met veel onveiligheid en criminaliteit. Het land is criminaliteit betreft de gunstige uitzondering. Dat wil men graag zo houden. Ook de economie van La Libertad blijft kwetsbaar met een op traditionele landbouw (veeteelt)  gerichte bedrijvigheid en met een goudindustrie die over 10 tot 15 jaar verdwijnt.

Als stedenbandorganisatie zoeken we naar een manier om als bevriende steden contact te houden zonder dat daar een grote financiële bijdrage aan gekoppeld is. Hierbij willen we niet meer investeren in grote nieuwe projecten. Door de band levend te houden, kunnen we de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wonen, water en toerisme volgen en zo mogelijk een bijdrage blijven leveren, zoals we dat tot heden financieel en inhoudelijk aanzienlijk hebben gedaan. Daarnaast houden we de mogelijkheid open van expertise en fysieke uitwisseling van studenten en experts. Indirect is het in stand houden van de stedenband een manier om zicht te houden op de gedane investeringen en de projecten die vorm hebben gekregen via een revolving fonds zoals het huizenproject. 

 Kijk hier het volledige visiedocument van DOS