DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Privacyverklaring

DOS legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn het onderhouden van contacten. Wij verstrekken gegevens aan niemand. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als sympathisant . Stuur daarvoor een mail aan secretariaat@dos-doetinchem.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Lees hier het volledige privacyprotocol