DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Asilo de Ancianos


De maaltijdvoorziening voor arme ouderen waarvoor Doetinchem zich een aantal jaren heeft ingezet, is sinds 2010 zelfvoorzienend. In La Libertad bestaat een groot draagvlak om naast de maaltijden aan deze ouderen ook volledige zorg te bieden. De economische commissie van de RK-parochie Virgen de la Luz heeft zich sterk gemaakt voor de bouw van een tehuis waarin 16 bejaarden onderdak krijgen. De bouwtekening ligt al klaar. Aanvankelijk was de bouw begroot op $ 48.000. De grond die door de gemeente La Libertad was gedoneerd, bleek bij nader inzien te klein en te ongelijk. De mijn heeft nu grond beschikbaar gesteld à $ 18.000. Doetinchem heeft in 2011 al € 10.000 beschikbaar gesteld voor de afwerking/inrichting van het gebouw. De gemeente La Libertad heeft $ 4.000 toegezegd. De mijn B2Gold gaat het huis bouwen, maar stelt voorwaarden aan de materialen. Begroting: $ 144.000.

Burgemeester Herman Kaiser heeft bij zijn afscheid als voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres op 30 augustus 2013 de Adriaan Borstprijs ontvangen. De  helft van het bedrag (€ 5000) heeft hij beschikbaar gesteld voor een sociaal project vanuit de RK-parochie in La Libertad. In overleg met padre Almer Moncada van de Paroquia Virgen de la Luz  komt dit ook ten goede aan de afwerking/inrichting van het tehuis voor ouderen.

De documenten voor legalisatie van het terrein zijn intussen in orde gemaakt. Het terrein is omheind en men is begonnen met het egaliseren van het terrein. In 2015 gaat de bouw van start. 


Ondertussen is het asilo klaar en wordt volop gebruikt voor de dagopvang met maaltijdverzorging van ouderen.