DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Over DOS

 
De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) is in oktober 1990 opgericht op initiatief van de gemeenteraad van Doetinchem, met als doel vorm te geven aan de relatie met de regio Oost-Chontales in Nicaragua. Na een aantal jaren heeft DOS ervoor gekozen zich vooral te concentreren op de stad La Libertad. De nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem en eenzelfde duale aanpak in La Libertad (FC Juntos en de gemeente) vormen de basis van de bestaande stedenband.
 
De stedenband komt voort uit de solidariteitsbeweging die op gang kwam na de Sandinistische revolutie van 1979. In dat jaar wisten de Sandinisten de dictatuur in Nicaragua omver te werpen. In de westerse wereld was er veel bewondering voor deze revolutie en zijn stedenbanden opgericht. Sindsdien in er veel veranderd. In 1990 verloren de Sandinisten de verkiezingen en zijn regeringen van verschillende politieke kleur de revue gepasseerd. In een aantal steden in Nederland heeft dit ertoe geleid dat de stedenband werd opgeheven. Vanuit de gedachte dat het gaat om een stedenband van bevolking tot bevolking blijkt Doetinchem La Libertad ondersteunen, dus onafhankelijk van politieke agenda's en issues.
 
DOS is een vrijwilligersorganisatie die samen met zoveel mogelijk partners uit het maatschappelijk middenveld van Doetinchem, invulling geeft aan de stedenband met La Libertad. Vanaf 2007 heeft DOS zich aangesloten bij het programma: Caminando Juntos van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Sindsdien staat het werken aan de millenniumdoelen centraal. Caminando Juntos werkt via ontwikkelingsorganisatie HIVOS met ontwikkelingsbudget van de Nederlandse overheid en heft een looptijd tot en met 2015. DOS ondersteunt La Libertad op het niveau van onderwijs, water en sanitatie, huizenbouw en bevordering van de lokale economie.
 
Zoveel mogelijk partners uit Doetinchem worden hierbij betrokken om de stedenband en de millenniumdoelen bekend te maken bij de inwoners en om fondsen te werven om projecten te ondersteunen. Doetinchem en La Libertad werken zo samen aan goed onderwijs, lokale economische ontwikkeling, betere drinkwater- en sanitatievoorzieningen en sociale projecten.

 

In La Libertad lopen de contacten via de gemeente La Libertad en FC Juntos (equivalent van DOS). Ook zijn er via LBSNN goede contacten met de landelijke overheid en grote lokale en landelijke organisaties als de goudmijn, Enacal, Apen en Ceprodel.

In Nederland hebben rond de 15 steden een stedenband met een stad in Nicaragua.  Tussen de Nederlandse en Nicaraguaanse steden wordt op verschillende terreinen samengewerkt. Ook DOS heeft zich bij deze samenwerking aangesloten.