DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Huizenbouw 

Millenniumdoel 7
Samen met Sité Woondiensten ondersteunt Doetinchem een kleinschalig woningbouwproject in La Libertad. Aanleiding was de orkaan Mitch die in 1998 huishield in Nicaragua. Sinds 2002 zijn 34 degelijke woningen gebouwd, die via huurkoop afbetaald worden. De geïnde bedragen worden geïnvesteerd in nieuwe woningen. Daarvan zijn er drie gebouwd. De begunstigden doneren de grond waarop gebouwd wordt, aan de lokale organisatie FC Juntos. De huur wordt in 180 maandelijkse termijnen betaald. De bewoners rekenen maandelijks contant af bij het gemeenschapshuis van FC Juntos. Na 15 jaar worden ze eigenaar van het huis. Alle overeenkomsten zijn vastgelegd in officiële documenten.Tot en met 2012 heeft DOS met donaties van Sité en anderen gebruikgemaakt van een verdubbelingregeling via het KPA-fonds. Doetinchem heeft incl. verdubbelingen € 131.365 geïnvesteerd in het woningbouwprogramma.In november 2012 waren Sergio Lazo en Jamileth Miranda uit La Libertad op werkbezoek in Doetinchem. Het thema wonen was de rode draad van het bezoek. Sité Wonen en bestuur en ambtenaren van de gemeente Doetinchem hebben zich ingespannen voor een interessant programma. Het blijkt dat er nog veel behoefte is aan woningen voor de middenklasse in La Libertad. Voor de mensen in hutjes bouwt de gemeente La Libertad een aantal zeer eenvoudige woningen; de Canadese goudmijn B2Gold bouwt huizen voor werknemers van de mijn.Wij vinden het fijn dat we aan de wensen uit La Libertad gehoor hebben kunnen geven en in de loop van 2013 middelen hebben gevonden bij de gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en LBSNN/Hivos om een substantiële bijdrage aan dit programma te leveren. De gemeenteraad heeft in november 2013 ingestemd met een amendement van de PvdA om nog eenmaal een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Sité Woondiensten heeft in december 2013 € 10.000 overgemaakt. Op de rekening van DOS konden we € 30.000 vrijmaken voor woningbouw. Door het project onder te brengen in een integraal programma voor de ontwikkeling van de lokale economie, kunnen we via het Caminando Juntos programma van LBSNN/Hivos het beschikbare verdrag verdubbelen, zodat er eenmalig een bedrag van € 120.000 beschikbaar komt.

Eind 2013 vonden in La Libertad besprekingen plaats om een goed businessplan op te stellen voor mogelijk een ‘bouwbedrijf FC Juntos’ of vorm van woningcorporatie. Dit is nodig om de economische component goed vast te leggen. Ook moet er juridisch het een en ander aangepast worden. Hierbij wordt FC Juntos geholpen door medewerkers van het kantoor van het LBSNN in Managua en een financieel deskundige uit Nicaragua.

Ondertussen zijn goede afspraken gemaakt over het vervolg van het huizenproject. Er zijn 6 nieuwe huizen gebouwd en de administratie is over het algemeen goed op orde. We zien er naar uit dat er uit de opbrengsten van de huizen weer een aantal nieuwe huizen gebouwd kunnen worden.