DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Steun ons
 
DOS steunt projecten in La Libertad, dit kunnen we doen omdat u ons daarbij helpt!
 
Doneer nu een bedrag op IBAN: NL19 RABO 0384378897 t.n.v. DOS Doetinchem. Wilt u dat dit besteed wordt aan een specifiek project, geef dit dan bij uw storting aan. Bij een algemene donatie besteden wij het aan het project dat het geld het hardst nodig heeft.

anbi_logo
anbi_logo

Anbi voorwaarden:
- Naam: Stichting DOS
- RSIN of fiscaalnummer: 8166.72.428
- Contact gegevens: zie 'over dos/ contact'
- Bestuurssamenstelling: zie 'over dos/ organisatie'
- Beleidsplan: klik hier 
- Beloningsbeleid: zie 'over dos/ organisatie en financiën'
- Doelstellingen: zie beleidsplan
- Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag