DOS-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Onderwijs

Millenniumdoel 2 - Alle kinderen naar de basisschool
 

Om het onderwijs in Nicaragua te verbeteren en meer kinderen naar school te krijgen, heeft het LBSNN in samenwerking met het Nicaraguaanse ministerie van onderwijs een onderwijsplan uitgewerkt. Sinds 2008 zetten DOS en haar partners (ministerie van onderwijs MINED, gemeente La Libertad en Fundacion Crecemos Juntos) in La Libertad  zich samen in voor een betere bereikbaarheid van scholen, meer schoolbankjes, meer en beter opgeleide leerkrachten, schoolmaaltijden voor alle kinderen, scholing voor ouders en rugzakjes met schoolmateriaal voor kinderen van de doelgroep. In 2013 heeft Doetinchem daar € 8.000 voor beschikbaar gesteld.

La Batalla por el sexto grado
Sinds 2011 is meer nadruk  komen te liggen op het op school houden van de kinderen tot en met de zesde klas, ‘La Batalla por el sexto grado’. In 2013 hebben 212 kinderen een rugzakje met schoolspullen ontvangen. Van deze kinderen is er niet een uitgevallen. Ruim 200 ouders kregen een scholing over het belang van onderwijs, ouderverantwoordelijkheid, kinderrechten, kinderarbeid en het creëren van kinderarbeidvrije zones. 100 schoolbankjes werden gerepareerd. 


Nieuw is dat we investeren in methoden die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daartoe is in 2012 een start gemaakt door een uitwisseling van lesmateriaal dat door Lipkje Stolk en Mart Hopmans tijdens workshops is geïntroduceerd. Het voorzag in een grote behoefte. Het doel méér kinderen langer naar school is in 2013 verder uitgewerkt. 100 leerkrachten zijn bijgeschoold door docententrainingen op het gebied van curriculaire en methodologische strategieën. Een vervolg is gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van educatieve spellen op basis van de Doetinchemse methodologie. Hiermee zijn 8 scholen en 400 leerlingen begunstigd.

Het valt op dat de schooluitval in La Libertad dit jaar lager is dan in voorgaande jaren en in vergelijking met andere Nicaraguaanse steden. Dat is een mooi resultaat! Vanzelfsprekend hopen wij dat de trend zich voortzet. Actief inzetten op schoolbehoud en onderwijskwaliteit werpt kennelijk zijn vruchten af.

In La Libertad wordt de campagne om millenniumdoel 2 te promoten en om fondsen in te zamelen, voortgezet. Hierbinnen zijn verscheidene activiteiten ondernomen.
Sinds 2012 hebben gemeenten in Nicaragua de verplichting minstens 5% van hun budget te besteden aan onderwijs. Dit betekent dat meer middelen uit La Libertad zelf beschikbaar komen. Doetinchem bouwt zijn bijdrage langzaam af.


Campagne Stop kinderarbeid
Het creëren van kinderarbeidvrije zones is in Nicaragua nieuw beleid. Ter gelegenheid van de derde wereldconferentie Kinderarbeid in oktober 2013 in Brazilië was in Managua van 3 tot 5 oktober een conferentie met ngo's en bestuurders. Hieruit is voortgekomen de Declaratie van Managua. De burgemeester van La Libertad was op de conferentie en gaat zich er sterk voor maken.
In het voorjaar van 2013 is als onderdeel van de campagne een muurschildering gemaakt met leerlingen van de basisscholen.