Nieuws 

 

Voortgangsbezoek februari 2016

In februari 2017 is Monic in La Libertad geweest om de voortgang van de diverse projecten te bekijken. In het volgende verslag treft u een weergave van haar bevindingen.

Verslag gesprekken februari 2017
 

 

 

Jaarverslag 2015 en verslag bezoek aan La Libertad in februari 2016

Het jaarverslag over 2015 is weer beschikbaar. Hieronder de link naar dit verslag.

Jaarverslag_DOS_2015.pdf 

In februari 2016 is een delegatie van de gemeente Doetinchem en DOS op bezoek geweest in La Libertad. Doel was om de resultaten te bekijken van de projecten die in de afgelopen jaren in La Libertad zijn uitgevoerd.  Hieronder het verslag van dit bezoek.

Verslag bezoek delegatie 7 tot 14 februari 2016.pdf 

   Bouw gestart

Woningcommissie Fundación Crecemos Juntos La Libertad, Chontales                 

Samenvatting verslag

In januari zijn we gestart met de bouw van twee huizen, voor de begunstigden Rebeca Carolina Mena en voor Jorge Luis González.

We hebben al meer dan 80% van de materialen voor de twee huizen gekocht. En we werken met twee groepen bouwvakkers uit La Libertad die aangestuurd worden door de aannemer José Luis Centeno López die al meer dan tien jaar de huizen voor FC Juntos bouwt. Het werk dat in de eerste weken verzet is, is al goed te zien. We zijn verheugd dat jullie binnenkort zelf kunnen zien dat er met enthousiasme gewerkt wordt.

De begunstigden zijn blij te zien dat het project werkelijkheid is geworden en vooral dat nu de nieuwe regels worden toegepast.

Het allereerste dat gedaan is is de juridische documentatie, de nieuwe begunstigden zijn volledig geïnformeerd, vooral die waar nu de huizen voor gebouwd worden.

Veel groeten voor alle DOS-leden,

Sergio Lazo G

Vicevoorzitter F.C. Juntos en coördinator woningproject.

  Binnekort start de bouw van 5 nieuwe huizen in La Libertad

Na een gedegen voorbereiding is het zover en kan gestart worden met het bouwen van vijf nieuwe woningen. De bouw wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Doetinchem, Sité en de stedenbanorganisaties DOS en LBSNN. In het volgende verslag leest u de ervaringen van Jan Smit en Monic Schaapveld tijdens de afrondende gesprekken eind oktober 2015. Ook leest u er informatie over de andere projecten in La Libertad.

Verslag werkbezoek van 19 tm 26 oktober 

 

   Nicaraguaanse ‘mural’ op CBS ’t Prisma feestelijk onthuld!

Op 18 september is de ‘mural’  feestelijk onthuld, in aanwezigheid van burgemeester Joosten. Met de realisatie van de muurschildering leggen de leerlingen samen het kernconcept ‘binding’ beeldend én blijvend vast.

Er was een expositie met foto’s, voorwerpen en kunst uit Nicaragua. Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans gaf interactieve lessen aan de hand van zijn boek ‘Het lot van de geluksvogel’, over twee kinderen in Nicaragua. De leerlingen in de bovenbouw kregen les over de stedenband en de millenniumdoelen, met name’ Alle kinderen naar school’ en ‘Schoon water voor iedereen’. Ook maakten alle leerlingen tekeningen.

   

In de maand september is op CBS ’t Prisma uitgebreid aandacht besteed  aan La Libertad en Nicaragua. Afsluitend hebben de leerlingen een unieke muurschildering gemaakt, samen met een Nicaraguaanse kunstenaar Manuel de Jesús Alániz Gámez.

Leerlingen maken muurschildering met kunstenaar

  

 

Geslaagde missie naar La Libertad (juni 2015)

Van 15 tot 30 juni was een Doetinchemse delegatie op bezoek in La Libertad. Belangrijkste thema’s waren het woningbouwproject, de bouw van een tehuis voor ouderen, het afsluiten van het project Schoon water voor La Libertad  en twee workshops voor onderwijzers. Ook is gesproken over de toekomst van de stedenband. De delegatie heeft daarnaast een indruk gekregen over de stand van zaken bij het beroepsonderwijs en de ontwikkeling van het toerisme. Voor het complete verslag kunt u klikken op Verslag bezoek DOS-delegatie aan La Libertad van 15 tot 30 juni 2015 .

De workshops over het maken van duurzaam lesmateriaal, te gebruiken bij het lees- en rekenonderwijs, zijn zeer enthousiast ontvangen door de leerkrachten. Het voegt beslist iets toe aan de bestaande lesmethoden.

Dankzij de gastvrije ontvangst en medewerking van burgemeester Darwin Kauffman en onze zusterorganisatie FCJuntos hebben we bijna alle doelen bereikt. Het contract voor de bouw van het Asilo de Ancianos is met instemming van alle partners opgesteld en ondertekend. Dat geldt ook voor het contract voor de bouw van vijf woningen, waarin ook voorwaarden voor verduurzaming van het project. Als laatste onderdeel van het project ‘Schoon water voor La Libertad’ moest er nog een overeenkomst opgesteld worden voor de aanstelling van een boswachter, die toezicht gaat houden in het gebied. Het stroomgebiedscomité was blij met de hulp van de delegatie; op de laatste dag van ons verblijf is de overeenkomst getekend.

Namens waterschap Rijn en IJssel hebben wij twee boekwerkjes aangeboden. In de brochure ‘Oogst van zeven jaar watersamenwerking’ komen de eindgebruikers aan het woord. Het kinderboekje ‘Yo soy el Rio’ doet in eenvoudige bewoordingen het beheerplan voor het stroomgebied van de Rio San Miguel uit de doeken. De brochure en het boekje worden breed verspreid in La Libertad. Middels een workshop met 50 leerlingen van de basisschool en een officiële bijeenkomst op het stadhuis zijn beide uitgaven gepresenteerd.

 

Schoon water voor La Libertad (2008-2015)

Danilo Lazo Vega, agrariër en voorzitter van het stroomgebiedscomité: “Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is.”

Burgemeester Darwin Kaufmann van La Libertad: ”In de jaren ’90 ging La Libertad een vriendschapsband aan met de gemeente Doetinchem. Er kwam een kennisuitwisseling tot stand over onderwerpen op het gebied van water. Daarbij kon La Libertad profiteren van de eeuwenlange ervaring van de Nederlanders in hun relatie met het water. Onder andere de technische capaciteiten van de gemeente rond waterbeheer zijn enorm versterkt. In het kader van het project is het beheerplan voor de Rio San Miguel uitgewerkt en het stroomgebiedscomité opgericht. We hebben in de loop van het proces veel geleerd.”

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel:  “Zeven jaar is gewerkt aan het versterken van het waterbewustzijn in La Libertad en omstreken. Op heel praktische wijze lieten onze medewerkers boeren, burgers en ambtenaren leren over wat goed waterbeheer vermag. Toen ik zelf in Nicaragua was, werd ik getroffen door het enthousiasme. Met eigen ogen heb ik gezien dat boeren hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwaterbronnen te beschermen en daar terecht trots op te zijn.”

Concrete resultaten

Het waterbeheer is verbeterd en het waterbewustzijn is vergroot bij de agrariërs, bestuurders en bewoners van de stad La Libertad te Nicaragua. Met deze resultaten heeft het waterschap het project ‘Schoon water voor La Libertad’ vóór de zomer succesvol afgesloten.

Meer weten? zie website waterschap Rijn en IJssel